Menu
 • Sauna

  Heerlijk ontspannen en relaxen in een sfeervolle omgeving

 • Wellness

  Dat is ontspannen en genieten. Een verademing!

 • Beauty

  Een gezichts-, lichaams-, voetbehandeling of massage brengt u tot rust.

Eyecatcher

Algemene informatie

Openingstijden BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty
Vergeet niet te reserveren voor zowel de beauty behandelingen als ook voor de sauna. Dit voorkomt teleurstellingen.

BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty kent geen standaard openingstijden. Tijdens uw reservering kunt u aangeven op welke tijdstip u ons wilt bezoeken.
Sauna reglement BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty
Het doel van dit reglement is de veiligheid, orde en reinheid van de sauna te waarborgen. Hierbij bedoelen wij alle faciliteiten die aanwezig zijn in de sauna en die ten dienste staan van de bezoekers.

Om uw bezoek en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk om rekening te houden met onze gebruiken.
Naleving van het sauna reglement
Iedereen die te gast is bij BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty dient dit reglement na te leven. Om de veiligheid en orde te handhaven, heeft BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty regels opgesteld, die voor iedereen gelden.

Indien groepen, verenigingen enzovoort gebruik maken van onze faciliteiten is de leider of groepshoofd tevens aanspreekbaar op de handhaving van dit reglement door de groep.
Openstellen van BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty: sauna voor iedereen?
Het gebruik van de sauna is in principe mogelijk voor iedereen.
Goed naar uw lichaam luisteren is hierbij het allerbelangrijkste.

Indien u koorts heeft of de eerste 3 maanden en de laatste 6 weken van uw zwangerschap mag u de sauna niet bezoeken.

Met het oog op uw en andermans veiligheid en reinheid staat BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty niet toe dat mensen met een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag of andere huidaandoeningen de sauna betreden.
Dit geldt tevens voor epileptici, geesteszieken en mensen die onder invloed verkeren van alcohol, drugs of anderszins verslavende middelen.

De directie van BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw eventuele ziekte of negatieve reactie na het gebruik van de saunafaciliteiten. Zij houdt zich tevens het recht voor u de toegang tot het complex te weigeren.

Kinderen onder de 15 jaar worden uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
Bewaren van geld en waardevolle goederen
Waardevolle spullen (dure kleding, horloges, sieraden, laptops, enzovoort) kunt u het beste thuislaten. In de sauna heeft u ze immers niet nodig. Spullen die u wel meeneemt kunnen opgeborgen worden in een afsluitbaar kluisje.
Verhuur van saunabadjassen en handdoeken
Huur van badjassen en handdoeken is mogelijk bij BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty voor zover de verstrekking hiervan niet bij de arrangementen is inbegrepen. Gelieve zelf uw slippers mee te nemen.

De gehuurde spullen dient u met zorg te behandelen en bij vertrek weer in te leveren bij de receptie. Bij verlies of beschadiging door oneigenlijk gebruik bent u verplicht hiervoor een schadevergoeding te betalen.
Het gebruik van de faciliteiten
De inrichting van de sauna dient eveneens met zorg te worden behandeld. Het is niet toegestaan de inrichting van de sauna te beschadigen of te verontreinigen op welke manier dan ook (past u dus ook op met geverfde haren).

BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty vraagt u met klem om eventuele gebreken die u aantreft zo spoedig mogelijk te melden.
Gedrag bij BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty
Storend gedrag, lichamelijk contact (gewenste en ongewenste intimiteiten) en luidruchtigheid zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan etenswaren en dranken mee te nemen en te nuttigen.

Het meenemen van tassen naar het saunagedeelte of naar de tuin is niet geoorloofd.

In de saunacabines met houten banken is het gebruik van een badlaken waar u volledig op kunt liggen verplicht. Dit geldt ook wanneer u zit. Immers, als transpiratievocht in het hout trekt, gaan de cabines onfris ruiken. Daarnaast is het ook niet fris voor de volgende saunagast om in uw zweet te liggen.

Roken is binnen overal verboden. Buiten mag u roken in het gebied waar asbakken staan. Wij verzoeken u het roken tot een minimum te beperken.

Het maken van foto’s of video-opnamen is verboden.

Glaswerk mag niet worden meegenomen in de natte ruimtes en de sauna.

Het is niet toegestaan om handdoeken te drogen te hangen in een saunacabine.

In de saunacabine kunt u zowel liggen als zitten. Echter, als er veel medegebruikers zijn, dient u een zittende houding aan te nemen.

Let u er bij het verlaten of betreden van de sauna / stoombad alstublieft op, dat deur niet langer openstaat dan strikt noodzakelijk.
Mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoons, laptops en tablets is uitsluitend toegestaan bij de receptie (privacywet).
Aansprakelijkheid
Zowel voor diefstal, beschadiging als ongevallen acht BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty zich niet aansprakelijk, anders dan waartoe zij wettelijk is gehouden. BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty kan alleen schriftelijk aansprakelijk worden gesteld.
Verzoeken en klachten
Ook met verzoeken, klachten of suggesties kunt u terecht bij BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty. Als het mogelijk is, wordt uw verzoek of klacht direct in behandeling genomen. Meer uitvoerige zaken kunt u beter schriftelijk indienen bij BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty .
Toezicht
BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty draagt zorg voor het handhaven van de veiligheid, rust, orde en naleving van haar reglement. Aanwijzingen van BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty dient u daarom op te volgen.

BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty heeft de bevoegdheid personen te verwijderen uit de sauna, die
 • De veiligheid, orde of rust verstoren
 • Andere bezoekers lastigvallen
 • Ondanks een officiële waarschuwing blijven handelen tegen de gedrags- en huisregels

Hen kan de toegang tot de sauna voor een bepaalde periode of blijvend worden ontzegd. Indien verwijdering uit de sauna plaatsvindt op grond van bovengenoemde misdragingen, dient u wel te betalen bij de receptie voordat het pand wordt verlaten.
Hygiëne en veiligheid
Als u de kleedkamer verlaat dient u een badjas te dragen.

In de relaxruimten is het dragen van een badjas verplicht. Uw handdoek kunt u in het saunagedeelte aan de daarvoor bestemde haken hangen.

Iedere gast is verplicht om te douchen vóór het gebruik van de sauna en ná het gebruik van het toilet.

Het dragen van badslippers is verplicht.
Het dragen van badkleding is alleen in overleg toegestaan en op de speciale badkleding dagen.

Het is niet toegestaan andere artikelen dan noodzakelijk mee te nemen in de saunacabines.

Voordat u een sauna ingaat, moet u zich eerst goed afdrogen.

Het gebruik van de zandlopers is aan te bevelen om te voorkomen dat u te lang in een cabine blijft. Overdaad kan schaden, dus let goed op de signalen die uw lichaam u geeft. Als u zich wat draaierig voelt, ren dan niet meteen naar buiten. Ga eerst overeind zitten, loop dan rustig de sauna uit en ga vervolgens naar buiten voor een luchtbad.

De laatste minuten in een cabine kunt altijd het beste zittend doorbrengen. Let hierbij op dat u ook een handdoek onder uw voeten legt.

Het is niet toegestaan shampoo, badschuim, o.i.d. in de baden te doen.

Uitwassen van kleding of handdoeken in de baden en douches is niet toegestaan.
Rust/relax ruimte
Het is verplicht een badjas te dragen in de rust/relaxruimten, zodat iedereen zich op zijn/haar gemak kan en zal voelen. In de sauna bent u alleen naakt waar het functioneel is.
Algemeen
Apparatuur, zoals zonnebanken en de infaroodcabine, dient men met zorg en op aanwijzingen van het personeel te bedienen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waar meningsverschil over de uitleg kan ontstaan, heeft de directie van BuitenGewoon Sauna, Wellness & Beauty het laatste woord.

Indien u 24 uur van te voren een afspraak afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht.